A programról

A Metrum Referencia ma Magyarország legnagyobb példányszámban eladott könyvvizsgáló szoftvere, amelynek kiadója a 
A Metrum Referenciát a könyvvizsgálat folyamatában, az ügyfélnél végzett munka során célszerű használni. A munka minden szakaszában segítséget, módszereket, megoldásokat kínál a könyvvizsgálónak.

Kockázatbecslés, tervezés, lényegesség számítása – módszertani segítséggel

A Metrum Referencia a tervezéshez kérdőíveket, munkatáblákat, minta dokumentumokat kínál, amelyek összhangban vannak a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardokkal. A tervezés elkészítése egyben orientál a vizsgálat elvégzésében, a munkaprogramok megfelelő összeállításában is.

A beszámoló adatainak kezelése a vizsgálat kezdetétől - a módosító tételeken keresztül - annak lezárásáig

A Metrum Referenciában egyben láthatja a vizsgálatra átadott kezdeti beszámolót, a vizsgálat eredményeként javasolt módosító tételeket és a végső beszámolót.

A programba beolvashatja adatfájlból vagy excelből a megkapott főkönyvi kivonatot. Ha a vizsgálat során új főkönyvi kivonatot kapunk, a program kimutatja, hogy az előző állapothoz képest mely főkönyvi számlák változtak.

A főkönyvi kivonatból elkészül a mérleg, az eredménykimutatás, a főlapok, a kívánsága szerinti formátumban  a főkönyvi kivonatok és a mutatószámok. A kimutatásokat saját igényei szerint alakíthatja. Több időszak adatait állíthatja egymás mellé, amelyek lehetnek akár évközi akár záró vizsgálatok, így már a vizsgálat kezdetén gazdag számanyaghoz jut a cég áttekintéséhez.

A vizsgálat befejeztével felviheti a módosító tételeket, és máris rendelkezésére áll a végleges mérleg és eredménykimutatás, valamint a végleges főlapok. Egyértelműen dokumentálható és bármikor előhívható, hogy a könyvvizsgáló milyen módosításokat javasolt a vizsgálatra átadott beszámolón. A könyvvizsgáló által javasolt, de az ügyfél által nem könyvelt, el nem fogadott eltérésekről külön lista készül.

Programunk egyik erőssége a „Nyitott Könyv” lekérdező program – kimutatások a teljes főkönyvi könyvelésből és bármilyen analitikából.

A Metrum Referenciába beolvashatók az excel-fájlok (pl. főkönyvi könyvelés, bármilyen analitika), és fogadni tudja azokat az adatállományokat, amelyeket az MKVK „Adatexport” kezdeményzése nyomán több mint 50 könyvelő program elkészít a teljes főkönyvi könyvelésről. A könyvvizsgáló a saját gépén egy egyszerű és hatékony lekérdező program segítségével bármilyen adatállományt összeállíthat, és azt táblázatba rendezheti.

A gyakoribb lekérdezésekre beépített minták állnak rendelkezésre, amelyek használata gyerekjáték! (Például főkönyvi kartonok, szokásostól eltérő tételek, … stb.)

A Nyitott Könyv programba excelből felvihetünk teljes analitikákat (pl. készlet, tárgyi eszköz, vevők), és ezekből készíthetünk különféle összeállításokat, kimutatásokat.

A lekérdezések egy gombnyomással áttehetők excelbe, így könnyen lehet vele tovább számolni, az ügyfél egyéni körülményeihez igazítani. Ez nagyban növeli a könyvvizsgálói munka hatékonyságát és rengeteg időt takarít meg vele.

Pénzegység alapú mintavétel

A pénzegység alapú mintavétellel lehetővé válik, hogy a terjedelmes adatállományokról viszonylag kevés munkaráfordítással elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot állítsunk elő. Jelentősen növeli munkánk hatékonyságát, hitelességét.

Tárgyi eszköz vizsgálati modul

Szintén a „Nyitott Könyv” keretén belül kialakítottunk egy tárgyi eszköz vizsgálati modult. Ide excelből beolvasható a tárgyi eszköz analitika, beépített vizsálati táblák állíthatók elő, és lekérdezések végezhetők.

NAV adófolyószámla egyeztető

A programba beolvassuk az adófolyószámlát  xml-formátumban. A program egy munkafelületre adónemenként összehozza a főkönyvi adatokat, valamint a NAV adatait. A munkafelületen kezelni lehet az időbeli eltéréseket, és ki lehet mutatni a valós eltérést.

Testreszabható munkaprogramok – előre elkészített munkatáblák

A munkaprogramok és munkatáblák készítésében közel 15 éves tapasztalatunk van – az első változat 2000-ben jelent meg a Kamara Oktatási Kft. kiadásában. Azóta a munkaprogramok is számtalan változáson mentek keresztül, bennük sok felhasználónk ötlete, tudása, munkatapasztalata sűrűsödik. Standard munkaprogramjaink tartalmazzák a beszámoló egyes részeihez kapcsolódó, általában felmerülő könyvvizsgálati feladatokat. A munkaprogramokat az egyes vizsgálatok igényeihez lehet igazítani:  feladatok közül ki lehet választani az adott vizsgálathoz szükségeseket, a kiválasztott feladatokat lehet módosítani, és lehet újakat hozzátenni. A munkaprogramokhoz előre elkészített munkatáblákat csatoltunk, amelyek segítik a feladatok végrehajtását.

A munkaprogramokat ki-ki a saját igénye szerint módosíthatja, készíthet saját mintákat, és csatolhatja a saját munkatábláit.

Adótáblák az érvényes adótörvényeknek megfelelően

A Metrum Referencia adóellenőrzési munkaprogramot és adóellenőrzési táblázatokat tartalmaz a legfontosabb adónemekre. Nem kell időt töltenie adóellenőrzési táblázatok elkészítésével: csak előveszi a kész táblázatokat, és azok kitöltésével leellenőrizheti, hogy a társaság a törvényeknek megfelelően számolta-e el az adókat.

Cash-flow ellenőrzése

A cash-flow ellenőrző programban a beépített módosító tételek segítségével – a kész vizsgálat adataiból – percek alatt előállítható a cash-flow kimutatás. Ezzel összevetve az ügyfél által elkészített cash-flow-t azonnal látjuk, hogy ez utóbbit elfogadhatjuk-e vagy nem.

Rendezett anyagtárolás – egy helyen a vizsgálat összes dokumentuma

Minden dokumentumot - függetlenül attól, hogy Word, Excel vagy más programmal készült, hogy a könyvvizsgáló készítette vagy az ügyféltől kapta, hogy a gépen eredetileg melyik könyvtárban, hol tárolta - beköthet az adott vizsgálat alá. Ezentúl csak ki kell nyitnia a Metrum Referenciában a keresett céget, és ott vizsgálatonként rendezve mindent egy helyen megtalál! Így automatikusan előáll az ügyfél állandó dossziéja és a tárgyévi dossziék, elektronikus formában.

Csoportmunka támogatása

A Metrum Referencia a csoportmunkával kapcsolatos mindenfajta igény kielégít, legyen az a csoporttagok munkáinak összemásolása egy  kijelölt gépre, vagy a hálózati szerveren történő szinkronizálás és a hálózatos munkavégzés, vagy - mint legkorszerűbb módszer a csoportmunka rugalmas szervezésére - a program internetes használata.

Saját akták - a könyvvizsgáló irodája

A saját akták modul a könyvvizsgáló adminisztratív tevékenységét kívánja segíteni az alábbiakkal:
ajánlatok, díjkalkulációk készítése;

  • a könyvvizsgáló szerződéseinek nyilvántartása;

  • munkaidő nyilvántartás;

  • adatok kamarai adatszolgáltatáshoz;

  • pénzmosással kapcsolatos szabályzatok;

  • minőségellenőrzéshez kapcsolódó szabályzatok

  • módszertani anyagok (saját kialakítású)

Szoftver  frissítés

Minden évben nyáron jelenik meg az adott év könyvvizsgálatához szükséges új verzió. A program frissítése folymatosan történik, év közben több alkalommal frissítést adunk ki, melyről e-mail-ben értesítjük a felhasználókat. A frissítés telepítését egy egyszerű letöltéssel bárki el tudja végezni.

Oktatás

Az oktatás egyik formája, hogy honlapunkon számos videó található, amelyek egyenként 3-4 perc időtartamban mutatják be a program használatának legfontosabb elemeit. A videók hasznosak lehetnek mind a programmal most ismerkedők számára, de segíthetnek a régebbi, tapasztaltabb felhasználóinknak is a program alaposabb megismerésében, a tervezés, a vizsgálati munka, a dokumentáció minőségének javításában.

Minden évben, az ősz folyamán országszerte több oktatást szervezünk. Erről az MKVK Oktatási Központ küld e-mail-t a felhasználók, illetve a hírlevél feliratkozók részére. Itt az újdonságok ismertetése mellett lehetőség nyílik a gyakorlati kérdések átbeszélésére is.