Már megrendelhető a Metrum Referencia 2023. évi változata

Már megrendelhető a Metrum Referencia 2023-as évi változata. Főbb újdonságok:

Megújult a T-U modul a felülvizsgált 315. standard módosításainak megfelelően
A program új verziójában szerves egységben működik az üzleti tevékenység megismerése és az eredendő kockázati források azonosítása, a kockázatos események rögzítése és ezekből fakadóan a lehetséges hibák keresése. A program keretet ad az eredendő kockázatok és a lényeges hibás állítás kockázata becslésére, valamint a jelentős és lényeges ügyletcsoportok azonosítására. A munkaprogramok közvetlenül elérhetők a kockázatbecslésből, és tükrözik azok eredményeit.

Munkaprogramok aktualizálása
Megtörtént a munkaprogramok aktualizálása is a jogszabályok 2023. évi, jelenleg ismert változásaira tekintettel. Mivel még most is folyamatos főleg az adótörvényeket, a veszélyhelyzet miatti rendeleteket érintő jogalkotás, év végéig szükség lehet a feladatok, az eljárások kiegészítésére.

Átalakítottuk a kontrollkörnyezet, a kontrolltevékenységek vizsgálatát dokumentáló munkapapírokat
A korábban használt T-BE és T-ET munkapírok tartalmi megújuláson mentek keresztük, ezáltal hatékonyabban szolgálják a felülvizsgált 315. standardnak az ezt a területet érintő előírásait, követelményeit.

Megújultak az IT területtel kapcsolatos vizsgálatok ellenőrző listái, munkapapírjai
A T-IT munkapapír magában foglalja az infrastruktúra, az alkalmazások, a IT-kontrollok azonosítását és kockázatok felmérését és értékelését a felülvizsgált 315. standard kibővített tematikája alapján. A GDPR adatvédelemmel kapcsolatos felmérés is az IT kérdőív részeként került beépítésre.

További módosítások, aktualizálások
Módosítottuk és a 2023.07.31-én ismert, idei jogszabály-változásoknak megfelelően aktualizáltuk az adózással kapcsolatos táblákat az M13 fejezetben:

   - M13-03 - társasági adó;
   - M13-05 - KIVA; 
   - M13-06 - iparűzési adó; 
   - M13-10 - rehabilitációs hozzájárulás, továbbá az 
   - M13-05 - az adókérdőívet. 

Több új, illetve megújult munkatábla került a programba, többek között:

   - M16-EK, M16-EV - kapcsolt vállalkozások egyenlegközlőinek feldolgozására, az értékvesztés elszámolások dokumentálása;
   - M13-Csoptao - csoportos TAO alanyok társasági adó levezetése. 

Pénzügyi modul
A Pénzügyi vállalkozási modulban is megújult a T-U munkatábla a felülvizsgált 315. standard előírásai alapján.
Ezen kívül a pénzügyi vállalkozásokra 2023. év végéig előírt tőkekövetelmény számítást, és a 2023. évi extraprofit adó módosításnak megfelelő adószámítást segítő munkatáblák is frissültek.


Metrum Referencia klubnap

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvvizsgálói konferencia -1. napján, 2023. szeptember 12-én Visegrádon Metrum Referencia klubnapot tartunk. A klubnapon bemutatjuk fenti, valamint az őszre elkészülő fejlesztéseinket, így szó lesz a a NAV online számla adatok használatáról, valamint a webposta előnyeiről is. Természetesen lehetőség lesz a programmal kapcsolatos kérdéseiket feltenni, javaslataikat ismertetni.

    Megrendelés   

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.