Megjelent a Metrum Referencia 19.08-as verziója

Audit xml javítása

Gyakran kapunk jelzést, hogy az audit xml beolvasása "Érvénytelen karakter az adott kódolásban" hibaüzenet mellett meghiúsul. Ezekben az esetekben az xml nem felel meg a karakterkészlet-definíciónak. A probléma megoldására elkészült egy javító modul, mely kiveszi az érvénytelen karaktereket az adott xml-ből. A javító modul az Adatimport > XML javítása menüpont alatt érhető el. A javítás során ki kell tallózni a hibás xml-t. A javítást követően ugyanabban a mappába "atirt" szöveggel kiegészített néven találjuk meg a módosított xml-t.

Módosítottuk a következő táblákat

   - M08-ET.XLSX - Pontosítottuk a nyitóegyenleg sort (13.).
   - M13-03.XLSX - Kivettük a kivezetett tárgyi eszközök könyv szerinti értékét a TAO alap növelő tételek közül. Ezt sajnos manuálisan kell beírni. Korábban a bekötött (pl. 861) főkönyvi egyenleg került az adóalap növelő tételek közé az ÉCS sorra, de amióta a számviteli törvény a kivezetés nyilvántartását nettósítva írja elő, többnyire zavaró volt átemelni ezt az egyenleget.
   - M16-KKV.XLSX - Javítottunk a programból átvett adatokon, beépítettük a létszám adat arányosítását és pontosítottuk a vállalkozás méretének besorolásán (figyelembe véve a 2 éves szabályt).
   - A pénzintézeti változatban is pontosítottuk a következő táblákat: M09-EK.XLSX, M09-R.XLSX, M12-03.XLSX, M15-ET.XLSX, M15-JT.XLSX, M17-KKV.XLSX.

Módosítások a Nyitott Könyv > Tárgyi eszköz elemzése modulban

   - kivezetett eszközöknél új oszlopban megjelenik a kivezetett érték (a már beolvasott adatoknál a Műveletek > Kivezetett érték újraképzése menüponttal tudjuk feltölteni)
   - javítottuk a tárgyévben kivezetett eszközöknél az értékcsökkenés számítását
   - az M01-CS és az M02-CS táblában átemeli a program a jogcímet a beolvasott adatokból

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.