Fejlesztések a Saját akták modulban. Már elérhető a Metrum Referencia 19.04-es verziója

A Saját akták modulban továbbfejlesztettük a könyvvizsgáló alábbi nyilvántartásait, így a program teljes körűen alkalmas ezek vezetésére:

   - Szerződés nyilvántartás (KSZ) - MER előírásainak megfelelőn: rögzíthetők a szerződés és annak módosításai, az elfogadó nyilatkozat, a cégbírósági bejegyzés főbb dátumai, adatai, valamint lehetőség van az aláírt iratok csatolására, megjegyzés hozzáfűzésére is.
   - MNKS 30 - a 2022. szeptember 20-tól hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard 30. pontja szerinti nyilvántartás a könyvvizsgálóra (irodára) vonatkozóan (https://mkvk.hu/tudastar/standardok/konyvvizsgalati_standardok/standardok_20230101)
   - PMT adatlapok nyilvántartása - kibővítettük az azonosítási adatlapok és a tényleges tulajdonosi adatlapok nyilvántartását a kockázati besorolással, az Afad tv. szerinti TTNY lekérdezések kezelésével, valamint a monitoring nyilvántartásával. További lehetőség az aláírt iratok csatolása, megjegyzés hozzáfűzése valamennyi területen. A korábbiakhoz hasonlóan lehetőség van a pénzmosási esemény megjelölésére, és a program irányt mutat a bejelentéshez szükséges lépésekhez.

A fenti fejlesztések érdekében új mezőkkel bővítettük az ügyféltörzset. Ezek a fő tevékenység, és a telephely(ek) kezelése, melyeket a program az MNKS 30 szerinti nyilvántartásnál használja fel.

A PMT témához kapcsolódóan az ügyfél tárgy évi dossziéjában lévő L-PMT munkaprogram is bővül a monitoring tevékenységhez kapcsolódó teendőkkel.

A soron következő – 2022. november 25-i – zoom bemutatón a NAV online számla adatok könyvvizsgálati szempontjai mellett kitérünk a fenti fejlesztések bemutatására. (Ha még nem jelentkezett, akkor ezen a linken megteheti: https://mkvkok.hu/tovabbkepzes )

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.