Már megrendelhető a Metrum Referencia 2022. évi változata

Már megrendelhető a Metrum Referencia 2022-es évi változata. Főbb újdonságok:
Munkaprogramok

Aktualizáltuk a munkaprogramokat a jogszabályok 2022. évi, jelenleg ismert változásainak megfelelően. Mivel még most is folyamatos főleg az adótörvényeket, a veszélyhelyzet miatti rendeleteket érintő jogalkotás, év végéig szükség lehet a feladatok, az eljárások kiegészítésére.

Újdonság, hogy már a programon belül megtekinthető a munkaprogramok szövegének tárgyévi változása, és az összehasonlítás után egyszerűen beilleszthetők ezek a változások a korábban már testreszabott, előző évből átemelt munkaprogramba.

Vizsgálatra kiválasztás és mintavétel

A modul formai és tartalmi változásokon ment keresztül. Képet kapunk az alapsokaság eloszlásáról, statisztikai adatok megjelenitésével. Az egyes adatcsoportok (végrehajtási lényegességet meghaladó, egyedileg jelentős, jellegük miatt kockázatos, mintavétellel kiválasztott tételek) önállóan, egymástól elkülönítve jelölhetők ki. Az egyedi tételek kiválasztását követően a maradék egyenleg tekintetében a "Vizsgálat terjedelme" munkatáblából közvetlenül továbbléphetünk a mintavételre, nem kell külön a Nyitott könyvben elvégezni a műveletet. Emellett a Nyitott könyv Mintavételi lehetősége továbbra is megmarad az egyéb sokaságok vizsgálatához.

Módosítások, aktualizálások

Módosítottuk és a 2022.06.30-án ismert, idei jogszabály-változásoknak megfelelően aktualizáltuk a külső táblákat. Emellett tovább egyszerűsítettük az egyenleg megerősítések hatékonyabb ellenőrzését, dokumentálását.

 • N1-TMI - frissítettük a NAV adatbázis linkjét,
 • L-SZPA - a szerződés elszámolási egységére vonatkozó elszámolási elvekről szóló döntést kiegészitettük a sorozatgyártásra vonatkozó kivétellel,
 • M05-ELL - lehetőség van megjegyzés hozzáfűzésre és fájl csatolásra is,
 • M08-LT - a lekötött tartalék nyilvántartásához használatos táblát 2030-ig bővítettük. (A 2022. év egyenlegét egyeztetjük a mérleggel, az ezt követő évek rejtve vannak),
 • M12-ELL - lehetőség van megjegyzés hozzáfűzésre és fájl csatolásra is, valamint a béranalitika részletezettségének megfelelően hozzáfűzhetünk jogcímeket az érintett főkönyvi számokhoz, azaz több tételt is figyelembe vehetünk az egyeztetésnél,
 • M16-KKV - a Társaság méretének megállapítása a mutatószámok alapján,
 • ZJ4-ST - aktualizáltuk a 2022.05.21-i jogszabályváltozásnak megfelelően,
 • Töröltük a szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódó adó feladatot a munkaprogramban, valamint a levezetést (M13-09 táblát).

Aktualizáltuk az adózással kapcsolatos táblákat

 • M13-01 - adó kérdőív,
 • M13-VESZ - veszélyhelyzettel kapcsolatos mentesítések,
 • M13-03 - társasági adó,
 • M13-05 - KIVA,
 • M13-06A, M13-06B - iparűzési adó,
 • M13-10 - rehabilitációs hozzájárulás,
 • M13-11 - kiegészítettük a 2022.07.01-től hatályos új cégautó adó tételekkel

Az alábbi táblákban egyszerűbben tudjuk dokumentálni a devizás egyenlegek ellenőrzését

 • M01-ELO, M02-ELO, M04-ELO - az immateriális javakra-, a beruházásokra-, a készletekre adott előlegek,
 • M02-BER - a befejezetlen beruházások,
 • M06-EK - vevői követelések egyenlegeinek megerősítése, illetve árbevétel (forgalom) megerősítések vizsgálata. Már egy munkalapon lehet összesíteni valamennyi pénznemben kimutatott egyenleget. Ezt a táblát bővítettük a vevőktől kapott előlegek egyenlegeinek (megerősítések) vizsgálatával. Emellett töröltük a korábbi M06-ELO (vevőktől kapott előlegek) táblát,
 • M07-A, M14-A - aktív- és passzív időbeli elhatárolások,
 • M07-EK, M14-EK - egyéb követelések és egyéb kötelezettségek vizsgálata. Ezeket a táblákat bővítettük az előző évi értékekkel valamint a mérleg egyezőség vizsgálatával,
 • M11-EK - szállítói egyenlegek (megerősítések) vizsgálata. A vevőkhöz hasonlóan itt is egy munkalapon lehet összesíteni valamennyi pénznemben kimutatott egyenleget.

A pénzügyi vállalkozás kiegészítő modulban új táblák kerültek

 • M12-12 - Extraprofit adó ellenőrzése
 • M17-KKV - a Társaság méretének megállapítása a mutatószámok alapján

Az átalakulás modulban kiegészítettük a könyvvizsgálathoz bekérendő dokumentumok listáját

 • N3-ATDJTE - vagyonmérleg-tervezet vizsgálatakor a jogelődnél,
 • N3-ATDJVE - végleges vagyonmérleg vizsgálatakor a jogutódnál.


Metrum Referencia klubnap

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvvizsgálói konferencia O. napján Visegrádon Metrum Referencia klubnapot tartunk. A klubnapon bemutatjuk fenti, valamint az őszre elkészülő fejlesztéseinket, így szó lesz a a NAV online számla adatok használatáról, valamint a webposta előnyeiről is. Természetesen lehetőség lesz a programmal kapcsolatos kérdéseiket feltenni, javaslataikat ismertetni.

    Megrendelés   

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.