Aktualizált adótáblákkal már elérhető a Metrum Referencia 18.04-es verziója

Vizsgálat terjedelme
A területekhez tartozó vizsgálat terjedelme modul kiegészült azzal a lehetőséggel, hogy az egyedileg kiválasztott tételeken felül, a maradék egyenlegből - mint alapsokaságból - a „mintavétel” segítségével tudunk mintát venni. Ez az adott területen belül a vizsgálat terjedelme táblában érhető el. A mintavétel jelenleg a kamarai módszertan alapján történik. A kiértékelés itt végezhető el, valamint itt látjuk az eredményeket is. Ez a kiegészítés csak a Metrum Referencia elemző programmal rendlkező felhasználók számára érhető el.

Adótáblák​
Aktualizáltuk a 2021. évi adó táblákat a meghosszabbított veszélyhelyzet miatt kihirdetett adótörvény módosításokkal, mentesítésekkel. Ezek: 

   - M13-VESZ: Veszélyhelyzet miatti adózási könnyítések feltételei, mentesítési szabályok,
   - M13-03: Társasági adó,
   - M13-05: Kisvállalati adó
   - M13-06A, M13-06B: Iparűzési adó (megszűnt a feltöltés),
   - M13-09: Szakképzési hozzájárulás,
   - M13-10: Rehabilitációs hozzájárulás,
   - M13-DEM: Csekély összegű (de-minimis) támogatás nyilvántartása.

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.