Már megrendelhető a Metrum Referencia 2021. évi változata

Már elérhető a Metrum Referencia 2021. évi első változata, amely egy sor újdonságot, módosítást tartalmaz.
Az új verzió megjelenésével kapcsolatos akciónkról itt olvashat.
A program újdonságai:

Munkaprogramok
Aktualizáltuk a munkaprogramokat a jogszabályok 2021. évi, jelenleg ismert változásainak megfelelően. Mivel még most is folyamatos főleg az adótörvényeket, a járványhelyzet miatti rendeleteket érintő jogalkotás, év végéig szükség lehet a feladatok, az eljárások kiegészítésére.

M01 – M02 - Csökkenések: Az eladásból származó eredményt helyesen (nettó módon) számolták-e el? (Nyereség esetén egyéb bevételként, veszteség esetén egyéb ráfordításként.)

M07-I – nincs benne, de kiegészíthető, ha a cégnél előfordul ilyen eset (2022-től kötelező, 2021-re lehetőség): Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó 77. § (4) bekezdés b) pontja szerinti - jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét az egyéb bevételekkel szemben, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni.

M08 – Eredménytartalék: (A leggyakoribb mozgások: ) - korábbi időszakban jóváhagyott osztalék elengedése.

M12 – Egyezőségek vizsgálata, elemző eljárások: Jogosult-e a társaság a járványhelyzettel összefüggő ágazati mentességre, bértámogatásra? Ha igen, élt-e ilyen lehetőségekkel?

M13 - IPA feltöltési kötelezettség törölve.

M14 – Adatok tesztelése: Mérlegeld és minősítsd a teljesítési fok meghatározásának választott módszerét, ellenőrizd a számítás bizonylatokkal való alátámasztottságát!

L-SZP: Választották-e a 2020.01.01. előtti szerződésekre az új fajta projektelszámolást?

L-BKI / L-EKI: átlagos statisztikai létszám helyett „átlagos létszám”

Főkönyvi kivonat beolvasása Excel fájlból
A beolvasás képernyője és folyamata kicsit megváltozott, igazodott a program egyéb helyein történő excel fájlok beolvasási módjához. A képernyőn itt is a már megszokott sárga megjegyzés ikonok alatt lévő ajánlások, tájékoztatások segítik a felhasználót a művelet végrehajtásában.

Nyitott könyv / Tárgyi eszköz elemzése
A 2021-es fejlesztéssel a ráaktiválások kezelésben, a felújított eszközök értékcsökkenésének ellenőrzésében szeretnénk segítséget nyújtani. A tárgyi eszköz modul átalakításával az volt a célunk, hogy a könyvvizsgáló figyelmét ráirányítsuk az esetleges problémákra, hibás elszámolásokra. Az állomány beolvasási felülete – hasonlóan a főkönyvi kivonat beolvasásához – kicsit változott, de maga a folyamat nem. Jogcímenkénti listák beolvasására van lehetőség, az összesítő lista használata megszűnt. A mozgástáblákat (M01/M02-N,CS,E) kiegészítettük Referencia és Megjegyzés oszlopokkal. Széles monitorokon a teljes felület látszik, normál méretű képernyőkön gördítősáv segítségével érhetők el az új lehetőségek. Az M01/M02-N és E táblákban megjelennek a ráaktiválások adatai is, amelyek kiegészítése, pontosítása szükséges lehet az elszámolt értékcsökkenés helyességének ellenőrzéséhez. Az eltérések minősítéséhez, értékeléséhez a programban megmutatjuk a bevitt adatok alapján az ÉCS levezetését is.

    Megrendelés