Aktualizált adótáblákkal már elérhető a Metrum Referencia 17.04-es verziója

Új jelentés minta 2021-től
Frissítettük a könyvvizsgálói jelentés szövegét a kamara által 2020. december 17-én közzétett közlemény alapján (megújult az IESBA Etikai kódex és a nemzetközi etikai standardalkotó testület elnevezése). Az új jelentés 2021. január 1-től kiadott jelentésekre alkalmazandó. (ZKVJ)

Könyvvizsgálói nyilatkozat a közúti áruforgalmi engedély kiadásához

Bővítettük a ZJ4 fejezet mintáit a 2021. január 1-től alkalmazandó egységes, közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat mintával, mely 2020.11.20-án jelent meg a kamara honlapján (ZJ4-E). A korábbi 4 jelentés mintát (ZJ4-1, ZJ4-2, ZJ4-3, ZJ4-4) 2021-től nem lehet alkalmazni, azokat a 2021-es programban törölni fogjuk.
Kiegészítettük az ehhez tartozó ZJ4-ST táblát a 2021-es évben alkalmazandó, 2020.10.01-jén érvényes árfolyammal.

Új ellenőrző lista
Készítettünk egy új ellenőrző listát a 2020. évi veszélyhelyzet miatti adózási szabályok, mentesítési lehetőségek feltételeinek vizsgálatához: M13-VESZ

Adótáblák​
Aktualizáltuk a 2020. évi adó táblákat a veszélyhelyzet miatt kihirdetett adótörvény módosításokkal, mentesítésekkel. Ezek: 

   - M13-01: Adó kérdőív,
   - M13-03: Társasági adó,
   - M13-05: Kisvállalati adó
   - M13-06A, M13-06B: Iparűzési adó (megszűnt a feltöltés),
   - M13-09: Szakképzési hozzájárulás,
   - M13-10: Rehabilitációs hozzájárulás.

Egyéb módosítások

   - M16-KKV táblát bővítettük a forduló napi árfolyammal,
   - L-SZPA: pontosítottuk a számviteli politika áttekintéshez szükséges szempontokat (a változás jelölve van)
   - ZNY-FE: aktualizáltuk az évszámot.