Már megrendelhető a Metrum Referencia 2020. évi változata

Már elérhető a Metrum Referencia 2020. évi első változata, amely egy sor újdonságot, módosítást tartalmaz.
Az új verzió megjelenésével kapcsolatos akciónkról itt olvashat.
A program újdonságai:

Az érintett munkaprogramokon átvezettük a számviteli törvény 2020-as változásait:
   - M08 Saját tőke (pótbefizetésről lemondás),
   - M06 Árbevétel, vevők, M09 Céltartalék, M07-I, M14-I (szerződés elszámolási egységével kapcsolatosan),
   - L-SZP Számviteli politika ellenőrzése (befejezetlen termelés készültségi foka, egyösszegű écs)

Kibővítettük a T-CS A csalás, hamisítás kockázatának becslése,  M06 Árbevétel és vevők, L-FE Fordulónap utáni események, valamint L-VF Vállalkozás folytatása elve munkaprogramok pontjait.

Átalakítottuk a munkaprogramok szerkezetét – minden érintett vizsgálati területen megtalálható a „Csalásra utaló jelek mérlegelése” fejezet.

Új segédanyaggal bővült a Tervezés fejezet: a „T-CSV A könyvvizsgáló válaszai csalás, hamisítás gyanúja esetén”. Szükség esetén a lista segítséget nyújt további eljárások megtervezéséhez.

Megújítottuk a Lényegesség számítást.

Új munkapapírok segítik a feladatok elvégzésének dokumentálását:
   - N2-AZ A kommunikációban részt vevő személyek azonosítása
   - N2-NYJKV Nyitó megbeszélés a társaság vezetésével
   - N2-ZJKV Záró megbeszélés a társaság vezetésével
   - M04-LELJ Készletek leltározása – alternatív eljárások
   - M06-PTG Pénztárgépes árbevétel egyeztetése

Átalakított, kibővített munkapapírok:
   - M06-EK – a forgalom (árbevétel) visszaigazolását is tartalmazza
   - N3-ETM,A,N – az egyenleg egyeztető levél rákérdez az üzleti év forgalmára (árbevételére) is
   - ZNY-FE – egy dokumentum tartalmazza a vezetés nyilatkozatát a fordulónap utáni eseményekről
   - M08-FT, M08-LT – bővültek az évek
   - M13-06A,B – az iparűzési adó számításánál lehetőség van az eddiginél több telephely és több kapcsolt vállalkozás felvételére
   - a Saját aktákba bekerült a 2020.03.06-tól hatályos azonosítási adatlap minta, és a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat minta

Új funkciók:
Sok apró lépést tettünk annak érdekében, hogy a programban automatizáljuk a folyamatokat, a könyvvizsgáló által beállított adatok alapján. Ennek keretében:

   - A könyvvizsgálat megnyitásakor megadott paraméterektől függően jelennek meg bizonyos fejezetek, munkapapírok. (Inaktiváltuk a nem használatos munkapapírokat, és átvettük a válaszokat ami ezekből következik, pl. ZKVJ)
   - Lehetőség van szövegtörzsek kialakítására, ami egységesen használható a következtetések és egyéb szöveges mezők kitöltésére. (Törzsek/Szövegtörzsek menüpont)
   - Külső fájlok már bárhonnan (programon kívülről is) csatolhatók a munkaprogramok soraihoz.

A 2020-as adótáblák végleges aktualizálása őszre várható, amikor már világosan láthatók az évközi változások és azok időbeli hatálya.

 

    Megrendelés