Frissítések

17.05-es verzió (2021.03.05)

Kisebb javítások történtek az alábbi területeken

   - Könyvvizsgálói jelentés szövege (egyes szám/többes szám)
   - Cash-flow: a vevőktől kapott előleg átkerült a Vevői követelések sorra, a Számviteli törvénynek megfelelően. (Ahol szükség van a cash-flow kimutatásra, kérjük futtassa a Főkönyvi kivonat / Egyéb /  Beszámoló frissítése menüpontot.)
   - Főlap (M08 saját tőke, adózott eredmény sor bekötését érintheti)
   - PB-Ell Saját tőke megfelelés vizsgálatát pontosítottuk, kérjük ellenőrizze, hogy az ügyféltörzsben a cégforma jól van-e beállítva.
   - Pénzügyi modulban a munkaprogram bekötés (kapcsolt vállalkozás)

A kisebb javítások ellenőrzése céljából megjelenítjük az utolsó frissítés dátumát. A programban a Névjegy Verzió sorában, az internetes Metrum Referencia fiókban a Letöltés vagy a Frissítés menüpontban ellenőrizheti a frissítés dátumát.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg oldalról lehet letölteni.

17.04-es verzió (2021.01.25)

Új jelentés minta 2021-től
Frissítettük a könyvvizsgálói jelentés szövegét a kamara által 2020. december 17-én közzétett közlemény alapján (megújult az IESBA Etikai kódex és a nemzetközi etikai standardalkotó testület elnevezése). Az új jelentés 2021. január 1-től kiadott jelentésekre alkalmazandó. (ZKVJ)

Könyvvizsgálói nyilatkozat a közúti áruforgalmi engedély kiadásához
Bővítettük a ZJ4 fejezet mintáit a 2021. január 1-től alkalmazandó egységes, közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat mintával, mely 2020.11.20-án jelent meg a kamara honlapján (ZJ4-E). A korábbi 4 jelentés mintát (ZJ4-1, ZJ4-2, ZJ4-3, ZJ4-4) 2021-től nem lehet alkalmazni, azokat a 2021-es programban törölni fogjuk.
Kiegészítettük az ehhez tartozó ZJ4-ST táblát a 2021-es évben alkalmazandó, 2020.10.01-jén érvényes árfolyammal.

Új ellenőrző lista
Készítettünk egy új ellenőrző listát a 2020. évi veszélyhelyzet miatti adózási szabályok, mentesítési lehetőségek feltételeinek vizsgálatához: M13-VESZ

Adótáblák​
Aktualizáltuk a 2020. évi adó táblákat a veszélyhelyzet miatt kihirdetett adótörvény módosításokkal, mentesítésekkel. Ezek: 

   - M13-01: Adó kérdőív,
   - M13-03: Társasági adó,
   - M13-05: Kisvállalati adó
   - M13-06A, M13-06B: Iparűzési adó (megszűnt a feltöltés),
   - M13-09: Szakképzési hozzájárulás,
   - M13-10: Rehabilitációs hozzájárulás.

Egyéb módosítások

   - M16-KKV táblát bővítettük a forduló napi árfolyammal,
   - L-SZPA: pontosítottuk a számviteli politika áttekintéshez szükséges szempontokat (a változás jelölve van)
   - ZNY-FE: aktualizáltuk az évszámot.

17.03-as verzió (2020.11.11)

Új munkapapírok
Kiegészítettük az alábbi területek munkapapírjait egy-egy további mintával:

   - M04-ELO készletekre adott előlegek,
   - M06-ELO vevőktől kapott előlegek,
   - M13-DEM Csekély összegű (de minimis) támogatás nyilvántartása,
   - a Saját aktákban, az Adatszolgáltatás fejezetben található "Önképzés kreditek nyilvántartása" a Kamara idei évközi döntésével összefüggésben változott. 2020-ban már nem számolhatók el az előző évről áthozott kreditek, ezért a korábbi minta mellé felkerült a 2020-ban használható dokumentum, amely már nem tartalmazza ezt a lehetőséget.

Munkaprogramok (ellenőrző listák)
"A megbízás elfogadása" és "A megbízás meghosszabbítása" ellenőrző listák 25. (N1-ME) illetve 17. (N1-MH) kérdését ("Szükség esetén biztosított-e a külső konzultáció lehetősége, illetve a minőségellenőrzéshez szükséges személyi, anyagi, határidőbeli feltételek?") átfogalmaztuk úgy, hogy "NEM / NINCS" választ lehessen adni (ami nem igényel további könyvvizsgálói megfontolást): "Van-e akadálya az esetlegesen szükséges külső konzultáció lehetőségének, illetve a minőségellenőrzéshez szükséges személyi, anyagi, határidőbeli feltételek biztosításának?

Saját minták
Mint azt tapasztalhatták, a 2020-as verzióban az összes munkapapír minta már xlsx kiterjesztésű. Ezért aki eddig saját mintákat is készített és alkalmazott, kérjük, hogy a saját mintáit is mentse át xlsx-be, mert azokat csak így lehet majd probléma mentesen használni. (Ha a korábban megnyitott vizsgálatoknál a saját minta xls-ként került bejegyzésre, az adott könyvvizsgálat Tartalomjegyzékében a Karbantartás / Excel bejegyzés xlsx-re állítása menüpontot kell meghívni a módosításhoz.)

Mérleg, eredménykimutatás - előző év adata, kerekítések
2020-as könyvvizsgálatok megnyitásának időpontjától függően (verzió váltások miatt) néhány esetben előfordulhat, hogy a mérlegben, eredménykimutatásban az előző év adatához a program nem hozza át az előző évben elvégzett kerekítéseket. Ha valaki ezt tapasztalja, akkor a teendő a következő: a B-FK Főkönyvi kivonat / Szerkesztés menüpontban le kell futtatni az Előző évi adatok átemelését.

Pénzügyi vállalkozás kiegészítő modul
A pénzügyi vállalkozás kiegészítő modul is bővült új táblázattal és munkapapír-mintákkal:

   - B-ELEMZ Beszámoló elemzése,
   - N2-AZ A kommunikációban részt vevő személyek azonosítása,
   - N2-NYJKV Nyitó megbeszélés a társaság vezetésével,
   - N2-ZJKV Záró megbeszélés a társaság vezetésével.

17.02-es verzió (2020.09.09)

Beszámoló elemzése
Új tábla került a Tárgyévi dosszié Éves beszámoló fejezetébe. B-ELEMZ Beszámoló elemzése táblában kiemelésre kerülnek a mérleg és az eredménykimutatás azon sorai, melyek értékében jelentős változás következett be. Az egyes mérleg és eredménykimutatás sorokhoz (elemző változat esetében) akár a főkönyvi kartonokat is megtekinthetjük.

A Metrum Referencia ablakainak méretváltoztatása
Azon a felhasználóinknak, akik a Metrum Referencia programot nagyfelbontású monitorral használják, a jövőben lehetőségük van az ablakok méretezésre. Az alapablak méretének növelésével a hasznos információt tartalmazó objektumok mérete is növekszik, így adott esetben több információ jeleníthető meg egyszerre az ablakban. Az ablakok méretezhetőségének megvalósítása folyamatosan történik. A jelenlegi frissítésben az következő ablakoknál oldottuk meg a méretezhetőséget:

    Dokumentumok ablak (főablak)
    Munkaprogramok
    Éves beszámoló - főkönyvi kivonat
    Éves beszámoló - mérleg
    Éves beszámoló - eredménykimutatás
    Éves beszámoló - beszámoló elemzése

Kerekítés
Megváltoztattuk a mérleg és eredménykimutatás sorainak ezres kerekítésének módját. A jövőben nem az adott érték átírásával kerekíthetünk, hanem az értékre történő kattintásra megjelenő kis táblában adhatjuk meg a kerekítés mértékét. A kerekített értékek a jövőben a képernyőn zöld színnel jelennek meg.

Saját akták
A Saját akták Pénzmosás elleni anyagok (PMT) fejezetébe bekerült a 2019.09.27-től hatályos kamarai ellenőrzési kérdőív.
Új alfejezet: "Ügyfél-átvilágítás, korlátozó intézkedések" - itt hasznos linkek segítenek a kamarai szűrőprogram és a közzétett korlátozó intézkedések közvetlen elérésében.

17.01-es verzió (2020.06.30)

Az érintett munkaprogramokon átvezettük a számviteli törvény 2020-as változásait:
   - M08 Saját tőke (pótbefizetésről lemondás),
   - M06 Árbevétel, vevők, M09 Céltartalék, M07-I, M14-I (szerződés elszámolási egységével kapcsolatosan),
   - L-SZP Számviteli politika ellenőrzése (befejezetlen termelés készültségi foka, egyösszegű écs)

Kibővítettük a T-CS A csalás, hamisítás kockázatának becslése,  M06 Árbevétel és vevők, L-FE Fordulónap utáni események, valamint L-VF Vállalkozás folytatása elve munkaprogramok pontjait.

Átalakítottuk a munkaprogramok szerkezetét – minden érintett vizsgálati területen megtalálható a „Csalásra utaló jelek mérlegelése” fejezet.

Új segédanyaggal bővült a Tervezés fejezet: a „T-CSV A könyvvizsgáló válaszai csalás, hamisítás gyanúja esetén”. Szükség esetén a lista segítséget nyújt további eljárások megtervezéséhez.

Megújítottuk a Lényegesség számítást.

Új munkapapírok segítik a feladatok elvégzésének dokumentálását:
   - N2-AZ A kommunikációban részt vevő személyek azonosítása
   - N2-NYJKV Nyitó megbeszélés a társaság vezetésével
   - N2-ZJKV Záró megbeszélés a társaság vezetésével
   - M04-LELJ Készletek leltározása – alternatív eljárások
   - M06-PTG Pénztárgépes árbevétel egyeztetése

Átalakított, kibővített munkapapírok:
   - M06-EK – a forgalom (árbevétel) visszaigazolását is tartalmazza
   - N3-ETM,A,N – az egyenleg egyeztető levél rákérdez az üzleti év forgalmára (árbevételére) is
   - ZNY-FE – egy dokumentum tartalmazza a vezetés nyilatkozatát a fordulónap utáni eseményekről
   - M08-FT, M08-LT – bővültek az évek
   - M13-06A,B – az iparűzési adó számításánál lehetőség van az eddiginél több telephely és több kapcsolt vállalkozás felvételére
   - a Saját aktákba bekerült a 2020.03.06-tól hatályos azonosítási adatlap minta, és a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat minta

Új funkciók:
Sok apró lépést tettünk annak érdekében, hogy a programban automatizáljuk a folyamatokat, a könyvvizsgáló által beállított adatok alapján. Ennek keretében:

   - A könyvvizsgálat megnyitásakor megadott paraméterektől függően jelennek meg bizonyos fejezetek, munkapapírok. (Inaktiváltuk a nem használatos munkapapírokat, és átvettük a válaszokat ami ezekből következik, pl. ZKVJ)
   - Lehetőség van szövegtörzsek kialakítására, ami egységesen használható a következtetések és egyéb szöveges mezők kitöltésére. (Törzsek/Szövegtörzsek menüpont)
   - Külső fájlok már bárhonnan (programon kívülről is) csatolhatók a munkaprogramok soraihoz.

A 2020-as adótáblák végleges aktualizálása őszre várható, amikor már világosan láthatók az évközi változások és azok időbeli hatálya.

 

    Megrendelés   

 

16.05-ös verzió (2020.04.14)

Az elmúlt hetek eseményeinek hatására néhány új munkapapírt és munkaprogramot állítottunk össze.

Új ZNY-TNY Teljességi nyilatkozat (szöveg változás)
A kamarai minta 9. pontját kiegészítettük a szakértői bizottság által a COVID-19 Tudásbázisban közzétett, a teljességi nyilatkozatban szerepeltetendő ajánlásával.

ZNY-FE A vezetés nyilatkozata a vállalkozás folytatása elvének érvényesüléséről, a fordulónap utáni események hatásairól (új)
A kialakult helyzetben a vezetéstől bekérendő nyilatkozat egy lehetséges mintája.

ZNY-FEM Melléklet a vezetés nyilatkozatához (új)
Részletes szempontok a helyzet megítéléséhez.

L-FEKV A vezetés nyilatkozatának megítélése (COVID-19) (új)
A ZNY-FE vezetői nyilatkozatban foglaltak áttekintése, a következtetés levonása.

L-VFJ A könyvvizsgálói vélemény típusának alakulása a vállalkozás folytatásával összefüggésben (új)
Az új munkaprogram segít a könyvvizsgálói vélemény (jelentés) típusának meghatározásában és a lépések dokumentálásában a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével összefüggésben.

Saját akták/PMT – belső szabályzatminta 2020.03.06-tól (új)
A Kamara március közepén közzétette a pénzmosás megelőzésére szolgáló belső szabályzatot és útmutatót. Ezzel összefüggésben bekerültek a programba a kapcsolódó dokumentumok.

Ingyenes időszak a Metrum Webpostában
A kialakult helyzetben a könyvvizsgálói munkánkban még nagyobb szükségünk van az interneten a gyors és hatékony kommunikációra. Ehhez nyújt segítséget a Metrum Webposta, ami a regisztrációtól számítva 30 napig ingyenesen használható. Erre az időszakra 0,5 gigabyte tárhelyet is biztosítunk. (https://www.metrumwebposta.hu/)

A webposta használatával a dokumentumok e-mail közbeiktatása nélkül azonnal a kiválasztott címzetthez, ügyfélhez küldhetők. A partnertől kapott dokumentumok a Metrum Referencia programban közvetlenül a megfelelő vizsgálati területhez kerülnek be.

16.04-es verzió (2020.02.25)

B-ELL A beszámoló összefüggéseinek ellenőrzése
Segítségével gyors áttekintést kaphatunk a beszámoló belső összefüggéseinek, összhangjának meglétéről. Az egyezőségek zöld pipával vannak jelölve, eltérések esetén piros figyelmeztetés mellett megjelennek az eltérő adatok.

Új táblákkal bővült a program
   - Saját akták modul: Önképzés kreditek nyilvántartása (ASZ), Díjajánlat 2020 (ADJ) és Függetlenséggel, összeférhetetlenséggel érintett megbízók nyilvántartása (MER)
   - M16-KKV: az ügyfél cég méretének megállapítására
   - T- GDPR: az adatvédelmi követelményekre való felkészültség ellenőrzésére

M13-03 tábla
Pontosítottuk a kamatlevonást korlátozó korrekciók levezetését a TAO tv. 8.§ (1) j), 7.§ (1) ny) pont szerinti adóalap korrekciós tételekhez.

MO8-OSZT - Osztalék fizetési korlát vizsgálata
A táblát beépítettük a programba. Segítséget nyújt a 2019-es üzleti év végleges adatainak figyelembevételével a 2020-ban maximálisan kifizethető osztalék összegének ellenőrzéséhez.

M08-LT
A 2019-es oszlop és sor felfedésével már kitölthetők a tárgyévi változások.

16.03-as verzió (2020.01.13)

Új tábla
N3-DJNY: a korábban a bevételi nyilvántartást vezető társaság nyitó mérlegének könyvvizsgálatához készült dokumentumjegyzék a bekérendő anyagokról.

Kezdő képernyő
A program kezdő képernyőjén megjelenik a szoftver használati jog verziója, továbbá a hírekre, és a szoftver bemutatókra mutató link. A továbbiakban ezek az információk ismét megjeleníthetők a "Segítség/Nyitó ablak" kiválasztásával.

Évközi vizsgálat fordulónapja
Évközi könyvvizsgálat esetén módosítható lett az évközi vizsgálat fordulónapja. A módosítást a „Könyvvizsgálat kiválasztása” nevű ablakban lehet elvégezni a fordulónap mellett megjelenő ikonra kattintva.

Átalakulás modul
Az átalakulás modulban új munkatábla a B-ATVR: már a jogutódnál is főkönyvi számla részletezéssel is lekérdezhető a vagyonmérleg, hasonlóan a jogelődhöz. (A korábbi B-ATEO Jogutód vagyonmérlege forintban munkatábla helyett a B-ATVR Vagyonmérleg részletezése főkönyvi számlánként jelenik meg.)

Pénzügyi vállalkozás modul
A pénzügyi vállalkozás modulban bekerült a cash-flow.

Vizsgálat terjedelme
Több vizsgálati területen bővültek a munkatáblák a Vizsgálat terjedelmével. A következő vizsgálati területek egészültek ki ezzel a funkcióval: M03, M05, M07, M08, M09, M10, M12, M14, M15

Cash-flow
A cash-flow kimutatásban automatikus lett az értékcsökkenési leírás beemelése, valamint bővültek a korrekciós sorokra készített minták. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a korábban elkészített cash-flow kimutatásokban manuálisan rögzített értékcsökkenés duplikációt okozhat a cash-flow kimutatás ezen során. A korrekciós sorok mintájában új tétel a társasági adó túlfizetése/tartozása, illetve a kapott osztalék követelése.

16.02-es verzió (2019.10.14)

Átalakulások vizsgálata
Örömmel tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy már megrendelhető az Átalakulások vizsgálata kiegészítő modul, melynek éves használati díja 25.000.- Ft + áfa

Cash-flow
A Számviteli Törvény változásainak megfelelően módosítottuk a cash-flow kimutatást.

Új munkapapírok

N1-UERT Könyvvizsgálati ügyfél értékelő lapja
   - az új megbízás elfogadásakor az új ügyfél, illetve idén a már meglévő ügyfelek pénzmosási kockázati szempontok szerinti értékelése, besorolása
M02-VMSZ A vezetés által megbízott szakértő munkájának értékelése
   - elkülönítettük a könyvvizsgáló által megbízott külső szakértő munkájának felhasználásáról szóló munkapapírtól
MI-KSZ A könyvvizsgáló által megbízott külső szakértő munkájának felhasználása
   - az ISA620 standard szerinti szempontok alapján történő mérlegelés dokumentálása

Megváltozott tartalmú munkapapírok

N1-KFE, N1-KFT / közfelügyeletnek történő bejelentés a megbízástól való visszalépésről (NGM - PM név, cím változás miatt)
M04-LF / szövegpontosítás a táblázatban (könyvvizsgáló által számolt…, cég által számolt…)
M13 munkaprogram / feltöltéshez kapcsolódó kérdés törölve, új sor a transzferár szabályzattal kapcsolatosan
M13-01 / TAO / a feltöltés szankciója sor törölve
M13-03 / feltöltés elmaradásáért mulasztási bírság számítás törölve
MI-K / (MMK 7/b) a 2019.07.01-től érvényes kérdőívet kiegészítettük a kérdések megválaszolását alátámasztó, programban lévő dokumentumok referenciajelével
Figyelem! a korábbi évek (2016-2018) minőség-ellenőrzésénél is ezt a kibővített kérdőívet kell alkalmazni!

Folyószámla xml beolvasása
Módosította a NAV az ügyfélkapuról letölthető adófolyószámla xml struktúráját. A Metrum Referencia programba történő beolvasáskor a jövőben kiválaszthatjuk, hogy régi vagy az új struktúrájú xml-t kívánunk beolvasni.

Új telepítő program
Egyszerűsödik a Metrum Referencia program telepítése. A rendelő oldalra történő belépéskor kattintson a Letöltés gombra, indítsa el vagy futtassa a telepítő programott, majd kövesse a telepítő utasításait! A jövőben új termék vásárlásakor már nem kell Önnek a programot aktiválnia, szoftverkulccsal bajlódnia, mindezt elvégzi Ön helyett a telepítő.

16.01-es verzió (2019.06.30)

Már elérhető a Metrum Referencia 2019. évi első változata, amelyben aktualizáltuk a munkaprogramokat a Számviteli Törvény változásaival, és az adótáblákat az adótörvények módosításai szerint.

I. METRUM REFERENCIA 2019 – VÁLTOZÁSOK MUNKAPAPÍROKBAN

B-CF Cash-flow
-    aktualizálás jogszabály változás miatt (várható megjelenés az őszi frissítéssel)

M08 Saját tőke
1. M08-FT Fejlesztési tartalék alakulása
   - képzési évek kibővítése
   - cél-módszer szövegének változtatása („jogszerűség ellenőrzése”)

2. M08-V Továbbvihető veszteség analitikus kimutatása
   - TAO tv. előírásainak változása „2019.01.01-től” munkalapon (pirossal)

M13 Adók
1. M13-01 Adók munkaprogram
   - Társasági adó, KIVA, ÁFA, SZOCHO, innovációs járulék 2019-es változásai (pirossal kiemelve)

2. M13-03 Társasági adó
   - 2019-es változások átvezetése az adószámításban

3. M13-05 KIVA
   - 2019-es változások (kedvezmények) átvezetése

4. M13-06A, B Iparűzési adó és innovációs járulék
   - megszűnő IPA kedvezmény (foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó)

5. M13-10 Rehabilitációs hozzájárulás
   - hozzájárulás mértéke 2019.01.01-től változott

MNY Első könyvvizsgálati megbízások - Nyitóegyenlegek
1. MNY-EK Az előző könyvvizsgáló munkájának áttekintése
   - kérdések átalakítása, kibővítése

ZJ4-ST Saját tőke vizsgálata
   - EUR árfolyam aktualizálása, MKVK közlemény aktualizálása
   - saját tőke eddig eFt-ban jelent meg, javítva az átemelés Ft-ra
 

II. METRUM REFERENCIA 2019 – VÁLTOZÁSOK MUNKAPROGRAMOKBAN

M07-I Aktív időbeli elhatárolások
   - új sor (8.): meg nem kapott támogatás (költségek fedezetére) – jogszabályváltozás miatt

LBK-I Éves beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése
   - új sor (60.): üzletág értékelés bemutatása

Az ezt követő változatot szeptemberben fogjuk kiadni, amely tartalmazni fogja a módosított cash-flow kimutatást is már, s nagyon készülünk arra, hogy azzal együtt egy új modullal is meg tudjuk lepni tisztelt Ügyfeleinket.

15.02-es verzió (2018.09.27)

Újdonságok a Metrum Referencia program 15.02-es verziójában:

WebPosta - új webes kommunikációs eszköz a Metrum Referenciához
Az új eszköz lényegesen megkönnyíti és felgyorsítja az ügyfél és a könyvvizsgáló közti kommunikációt. Az ügyfél által feltöltött fájlok azonnal a megfelelő vizsgálati területre kerülnek, jelentősen egyszerűsödik azok programba történő beemelése. A könyvvizsgáló közvetlenül a Metrum Referenciából - a levelező programja használata nélkül - tud ügyfelének dokumentumokat küldeni. Másrészt az új modul alkalmas arra, hogy a könyvvizsgáló az ügyfélnél megfelelő mobil eszköz használatával, egyszerű módon továbbítsa a Metrum Referenciába a begyűjtött dokumentumok másolatait. Az új modulról bővebb információkat itt talál. Ide kattintva tud regisztrálni a próbaverzióra, amit 30 napig használhat ingyenesen.

Elkészült a Pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatára alkalmas modul
A megszűnt Takarészövetkezeti modul helyébe aktualizált és bővített tartalommal elkészült a Pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatát támogató modul 2018-as verziója. Ha Ön már megrendelte a Metrum Referencia 2018-as programot, akkor igényét a szükséges példányszám megjelölésével emailben jelezze Gerussi Nórának (gerussi.nora@mkvkok.hu). A program ára 25.000.- Ft + ÁFA példányonként..

Aktualizált szerződésminták
A programba bekerültek a 2018. évi, GDPR előírásainak megfelelően átdolgozott kamarai szerződésminták (magyar, angol, német).

15.01-es verzió (2018.06.30)

Már elérhető a Metrum Referencia program 2018., amely az alábbi újdonságokat tartalmazza:

Belépési jelszó
Az adatok biztonságát erősítendő már nem csak a hálózatos, hanem az egy gépes verziójú programokban is beállítható belépési jelszó.
A Segítség/Paraméterek ablakban található a „Jelszó beállítása” lehetőség, ahol kétszer egymás után meg kell adni a használni kívánt karaktersort. Ez a beállítás továbbra sem kötelező, ám ajánlott az ügyfelek adataihoz történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Főkönyvi kivonat képzése szűréssel
A beolvasott audit xml állományból a főkönyvi kivonat már az állomány szűrésével is összeállítható. Szűrő feltételnek megadható a teljesítés, a bizonylat dátuma vagy időszak is. Ezzel a módszerrel nem a teljes xml állomány összes adata, hanem csak az adott paramétereknek megfelelő tartomány tételei jelennek meg a beolvasott főkönyvi kivonat (és ezáltal a mérleg, eredménykimutatás) összegeinél.

12+1 időszak
Az eddigi 3+1 helyett már 12+1 időszak nyitható.

Testre szabott struktúra átemelése
A saját igények szerint új témákkal, területekkel bővített illetve inaktiválással szűkített dokumentációs rendszer átemelhető a következő időszakra is.
Az új struktúra másik ügyfél könyvvizsgálati dokumentációjában is használható (pl. cégcsoportok auditja esetén) a Fejezetek/Fejezetek másolása menüpont meghívásával.


Módosított munkapapírok
Természetesen aktualizáltuk az éves adótáblákat a 2018-as előírásoknak megfelelően. Az iparűzési adótáblát bővítettük a telephelyek szerinti megosztás lehetőségével.
A programba bekerültek a kamara által áprilisban közzétett új teljességi nyilatkozat minták (magyar,


Új munkapapírok
Szempontok a vezetés tisztességének megítéléséhez (N1-TMI)
Külső szakértő munkájának megítélése (M02-KSZ)
Befejezetlen beruházások (M02-BER), beruházásokra adott előlegek (M02-ELO) vizsgálatának dokumentálása
Ügyvédi nyilatkozatok tartalmának feldolgozása (ZNY-UNY)
Számviteli politika tartalmának áttekintése, dokumentálása (L-SZPA)

14.06-os verzió (2018.05.31)

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kismértékben módosította az adatszolgáltatást. A jövőben a megbízások típusánál nem használható a "Pályázatok, támogatások felhasználásának vizsgálata", a "NAK által előírt jelentés", valamint a "Személy és árufuvarozóknak kiadott nyilatkozat" elem.

14.05-ös verzió (2018.03.07)

A frissítés a következő újdonságokat tartalmazza:

Új sor "A saját tőke alakulása" táblában
"Eredménytartalék csökkenése osztalékfizetés miatt" jelöléssel új sor került a az M08-ST - A saját tőke alakulása táblába.

Új paraméter
A könyvvizsgálat kiválasztása ablakban a Leválogatás éve adat a jövőben paraméterként adható meg. A kívánt évszámot a Segítség > Paraméterek ablakban lehet beállítani. Ezt követően az itt megadott évszám szerint történik a leválogatás.

Napi átlagos állomány
A Nyitott Könyv > Audit xml > Napi átlagos állomány vizsgálat menüpontban számlacsoport (főkönyvi szám eleje) is beállítható szűrési feltételként.

Aktualizált szerződésminta
Bekerült a programba a könyvvizsgálói megbízási szerződésminta 2018-tól használatos aktualizált változata, valamint annak angol és német nyelvű fordítása (N1-SZ).

14.04-es verzió (2018.01.09)

Bekerültek a programba a 2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatánál alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták.

14.03-as verzió (2017.10.27)

Az utóbbi időben többen jelezték, hogy a Metrum Referencia programban az Excel-táblák megnyitásakor a program lefagy, vagy hibaüzenet jelenik meg. Valamennyi esetben Microsoft Office 2016 volt telepítve a gépeken.

Ha Ön is tapasztalta a jelenséget,

    - töltse le a frissítést,
    - lépjen be a programba,
    - hívja meg a Segítség > Paraméterek menüpontot,
    - A Táblázatkezelő keretben kattintson át a Microsoft Office 2016-os rádiógombra,
    - kattintson az OK gombra.

Indítsa el újra a programot. A fenti beállítást végrehajtva a program várhatóan hiba nélkül nyitja meg az Excel-táblákat.

14.02-es verzió (2017.10.08)

Újdonságok a Metrum Referencia program 14.02-es verziójában:

Vizsgálat terjedelme
Az új "Vizsgálat terjedelme" tábla a terjedelem meghatározása alapján automatikusan kiválasztja az egyedileg vizsgálandó tételeket az Audit xml állományból, és megállapítja az ellenőrzéssel való lefedettséget. Ha nem áll rendelkezésre audit xml, akkor mindez beolvasott Excel-táblákból (főkönyvi kartonokból előállított, előkészített adatokból) is megvalósítható. Próbálja ki!

PMT szabályzat
A saját akták modul tartalmazza a kamara által 2017. szeptember 22-én elfogadott és a honlapján megjelent új pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat útmutatóját, mellékletekkel.

Minőség-ellenőrzés
A minőség-ellenőrzés általános, kiválasztott megbízáshoz kapcsolódó kérdőívét kiegészítettük a kérdésekhez tartozó területek, munkapapírok programban szereplő referencia jelével. (Tárgyévi dosszié/MI Minőségellenőrzés/MI-K)

Megjelent ELZA
Felhasználóink felvetéseire is reagálva elkészült ELZA, az elektronikus zárást támogató program. Ajánljuk
    - a könyveléssel is foglalkozó könyvvizsgálók, illetve
    - a könyvvizsgálók ügyfeleinél könyvvezetési tevékenységet végzőknek.
A Metrum Referencia felhasználók – akik rendelkeznek a 2016. vagy 2017. évi verzióval – 50% kedvezményben részesülnek ELZA áraiból. További információkat a http://www.elza.hu, illetve a http://mkvkok.hu/elza.hu oldalakon talál.

14.01-es verzió (2017.06.30)

Elkészült a  Metrum Referencia program 2017. évi első kiadása. A program az alábbi újdonságokat tartalmazza:

   -   Bővítettük a jogosultságok rendszerét.
   -   Új modul az üzenőfal, amelyen a könyvvizsgáló a megjegyzéseit, kérdéseit egy helyen, strukturáltan tudja rögzíteni, valamint a könyvvizsgáló munkacsoport belső kommunikációját is szolgálja.
   -   Átvezettük a jogszabályi változásokat, aktualizáltuk az adótáblákat. Új adótábla a KIVA.

13.07-es verzió (2017.05.21)

A program a jelentés modulból, a könyvvizsgálat adataiból, valamint a szerződések nyilvántartásából átveszi az adatokat, és elkészíti az adatszolgáltatást, amit a beküldés előtt ellenőrizni kell.

Amennyiben a frissítésig készített olyan jelentést, amelyben "vállalkozás folytatásának bizonytalansága" szakasz van, akkor kérjük, hogy az adatszolgáltatás elkészítése előtt a jelentés modulban a "Vélemény fajtája" ablakban a "Minősítés nélküli" véleményt állítsa át "Minősítés nélküli figyelemfelhívással" állásra, és mentse el ezt az állást. (Ez a kinyomtatott véleményt nem befolyásolja.) Megjegyezzük, hogy a "Minősítés nélküli figyelemfelhívással" csak az adatszolgáltatásban létező kategória. A standardok értelmében a figyelemfelhívás nem befolyásolja a vélemény minősítését.

13.06-os verzió (2017.04.05)

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.05-ös verziójában:

     - A könyvvizsgálói jelentés angol nyelvű változata.
     - A B Éves beszámoló fejezetbe Beszámoló ellenőrzése címmel új táblázat került. Az új modul használatához a Súgóban talál segítséget.
     - Ugyancsak új táblázattal (M08-OSZT Osztalék fizetési korlát vizsgálata) bővült az M08 Saját tőke fejezet.
       - Ha Ön fejléces papírra kívánja a könyvvizsgálói jelentést nyomtatni, készítsen egy üres dokumentumot jelentes.doc néven, amely élőfejben tartalmazza a megjeleníteni kívánt fejlécet, majd mentse le a fájlt az adatkönyvtár MINTAK/SAJAT mappába (c:/Pbref/MINTAK/SAJAT).
     - A jövőben lehetőség van a Tartalomjegyzékben csoportos törlésre is.
      - A Saját Akták Könyvvizsgálói szerződések nyilvántartása (KSZ) menüpontban a nyilvántartásban szereplő szerződések a fejléc megfelelő adatára kattintva rendezhetők. Ismételt kattintás ellenkező irányú rendezettséget eredményez.

13.05-ös verzió (2017.02.02)

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.05-ös verziójában:

     - A könyvvizsgálói jelentés német nyelvű változata
     - A számviteli politika, valamint a kiegészítő mellékletet ellenőrző lista
       aktualizálása
     - Egyéb, kisebb módosítások

13.04-es verzió (2017.01.11)

Programunk ezévi első frissítése a 2016.12.15-én hatályba lépett könyvvizsgálói jelentést tartalmazza. Az új jelentéshez egy új modult készítettünk, ami egyszerűbbé teszi és gyorsítja a jelentés összeállítását. A súgóban hasznos információkat talál a modul használatához..

Aktualizáltuk a belföldi közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal végzett személyszállítási tevékenység engedélyhez készítendő könyvvizsgálói nyilatkozatot. A változás az alkalmazandó árfolyam tekintetében történt.

13.03-as verzió (2016.12.12)

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.03-as verziójában:

Tárgyévi és Állandó dosszié fejezeteihez kapcsolódó anyagok rendezése
Ezentúl lehetőség van a Tárgyévi és Állandó dosszié fejezeteihez tartozó munkapapírok, fájlok csoportosítására. Így a könyvvizsgáló a saját egyéni munkamódszere szerint rendezheti a dokumentum ablak jobb oldalán megjelenő könyvvizsgálati anyagokat.

NAV számla xml beolvasása
A NAV számla xml beolvasásakor jelentkező hibaüzenetek alapján módosítottuk a beolvasó programrészt, így a program "megengedőbb" lesz az előírásoknak nem teljesen megfelelő xml-ekkel szemben.

Mentés - visszatöltés, szinkronizálás
Bővítettük a mentés - visszatöltés, illetve a szinkronizálás funkcióit. A jövőben a megszokott állományok mellett a "nagy" állományok (audit xml, beolvasott Excelek, tárgyi eszközök elemzése, NAV számla xml, mintavétel) szinkronizálását is el lehet végezni. Ezen funkciók választása előtt kérjük feltétlen nézze át a vonatkozó súgót.

M13-03 Társasági adó tábla
Kisebb javítások történtek az M13-03 Társasági adó táblában. Javasoljuk, hogy amennyiben korábban meghívta ezt az adótáblát, törölje azt (M13-03 kijelölve, Fejezetek > Fájl törlése menüpont), és hívja meg újra.

Adófolyószámla Excel export
Az M13-NAV Adófolyószámla egyeztetése pont alatt lévő táblázatok a jövőben Excelbe exportálhatók.

13.02-es verzió (2016.09.22)

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.02-es verziójában:

NAV számla xml - riport generálása
Új eszközzel bővítettük a NAV számla lekérdezési lehetőségét. A NAV számla riport generálásával néhány kattintással átfogó képet kaphatunk a vizsgált társaság számlázási szokásairól. (Nyitott Könyv > NAV számla xml > NAV számla riport)

Könyvvizsgálói jelentés
Az MKVK Szakértői Bizottság 2016. augusztus 23-i ülésén elfogadottak alapján lecseréltük a programban a könyvvizsgálói jelentések mintáit. (Tárgyévi dosszié, ZJ1 és ZJ2 fejezet)

Új munkapapírok
M04-STKAV Saját termelésű készletek állományváltozása címmel új táblázat került a Tárgyévi dosszié M04 Készletek és elábé fejezetébe.
Ajánlás a 2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató könyvvizsgáló társaságok minőségellenőrzési elveire és eljárásaira vonatkozó szabályzat összeállításához (Ajanlas_Minell_2_5_alairoval_asszisztensekkel_2015.doc) címmel új dokumentum került a Saját akták Minőség-ellenőrzés – MER fejezetébe.

13.01-es verzió (2016.07.20)

Elkészült a  Metrum Referencia program 2016. évi első kiadása. A program az alábbi újdonságokat tartalmazza:

•    Frissítettük a programot a jogszabályi változásokkal. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy bekerültek a programba a mérleg és eredménykimutatással kapcsolatos módosítások.

•    Az elemző változat ezen felül bővült a számlázó programoknak a NAV által elrendelt adatexportját (számla-xml) beolvasó és lekérdező programmal.

•    Egyszerűsödött a programhoz kapcsolódó külső fájlok kezelése, a fájlok másolása funkció.

12.05-ös verzió (2016.06.09)

Kamarai adatszolgáltatás

Az új verzió lehetővé teszi az új, kibővített tartalmú kamarai adatszolgáltatás elkészítését és exportálását. 2016-tól évente csak egy alkalommal, de akkor minden egyes jelentésről kell adatot szolgáltatni. További lényeges változás, hogy az adatszolgáltatás kötelezettje az eddigiektől eltérően a jelentést aláíró könyvvizsgáló lesz. Ebben az évben a két előző év (2014. július 1. és 2016. június 30. között kibocsátott jelentések) adatait kell a Kamara részére megküldeni, július 1. és július 15. között. A Kamara fogadja a gépi úton előállított adatokat is.
A program kigyűjti az adatszolgáltatáshoz szükséges 2014. évi adatokat is. Lehetőség van a nem a programmal végzett munkák adatainak manuális felvitelére is.

12.04-as verzió (2016.03.07)

Újdonságok a Metrum Referencia program 12.04-es verziójában:

Átfordító program 2016-ra
Már most elkészítheti a 2015. évi záró mérleg és eredménykimutatás átfordítását a 2016.01.01.-től érvényes hatályos megfelelően! A Metrum Referencia 2016. évi változata automatikusan átveszi ezeket az adatokat, és előállítja az új szabályok szerinti nyitómérleget. (Éves beszámoló > B-FK16 Főkönyvi kivonat átfordítása 2016-ra.)

Új minták a lekérdezésekben
16 új minta került be a Nyitott Könyv lekérdező rendszerbe, 8 új mintával egészült ki a Tárgyi eszköz elemző modul.

12.03-as verzió (2015.10.13)

Újdonságok a Metrum Referencia program 12.03-as verziójában:

A minőségellenőrzési dokumentumok aktualizálása
Az MKVK honlapján megjelentek alapján módosítottuk a Saját akták > Minőség-ellenőrzés - MER > Kérdőívek, önértékelő lapok fejezet alatti fájlokat. Amennyiben e fájlokat korábban meghívta, ám a módosult táblázatokat kívánja használni, törölje a táblázatokat (a táblát kijelölve, Fejezetek > Fájl törlése menüpont), és hívja meg azokat újra.

Főkönyvi számok havi bontásban
A Nyitott Könyv > Főkönyvi számlák havi bontásban menüpont alatt a forgalmi adatok mellett ezentúl a záró egyenlegek is lekérdezhetőek lesznek.

Lementett e-mail meghívása
Azokon a helyeken a programban, ahol eddig Word, Excel, és Pdf fájlokat lehetett csatolni és azokat dupla kattintással meghívni, a jövőben lementett e-maileket (.msg, illetve .eml kiterjesztéssel) is be lehet másolni, illetve dupla kattintással meghívni.

12.02-es verzió (2015.09.21)

Újdonságok a Metrum Referencia program 12.02-es verziójában:

Főkönyvi számok havi bontásban
A beolvasott Nyitott Könyv állományból teljesítés (vagy bizonylat dátuma, vagy időszak) alapján havi bontásban kérdezhetjük le az adatokat főkönyvi szám szerint összegezve.
(Nyitott Könyv > Főkönyvi számok havi bontásban menüpont)

Nyitott könyv lekérdező
Összesítõ lekérdezéseknél az összesített adatra is szűrhetünk. Pl. azon partnerek forgalma, ahol a számlázott érték összege meghaladja az x Ft-ot.
(A szűrések beállítása ablakban számadatok esetén be kell kattintani a CS.SZ. jelölőnégyzetet.)

Módosult M09-T.xls tábla
Módosítottuk a Céltartalék képzése (M09-T.xls) táblát.
Amennyiben a Céltartalék képzése táblát korábban meghívta, ám a módosult táblát kívánja használni, törölje a táblát (a táblát kijelölve, Fejezetek > Fájl törlése menüpont), és hívja meg újra.

12.01-es verzió (2015.07.01)

A 2015. évi változatba az alábbi újdonságokat építettük be:

Saját akták
     - ajánlatok, díjkalkulációk készítése;
     - könyvvizsgálói szerződések nyilvántartása;
     - munkaidő nyilvántartás;
     - adatok kamarai adatszolgáltatáshoz;
     - pénzmosás elleni anyagok;
     - minőség-ellenőrzéshez kapcsolódó anyagok.

Főkönyvi kivonatok összehasonlítása (ha a vizsgálat során új főkönyvi kivonatot kapunk, a program kimutatja, hogy melyik sorokban különbözik az előzőtől).