Frissítések

15.02-es verzió (2018.09.27)

Újdonságok a Metrum Referencia program 15.02-es verziójában:

WebPosta - új webes kommunikációs eszköz a Metrum Referenciához
Az új eszköz lényegesen megkönnyíti és felgyorsítja az ügyfél és a könyvvizsgáló közti kommunikációt. Az ügyfél által feltöltött fájlok azonnal a megfelelő vizsgálati területre kerülnek, jelentősen egyszerűsödik azok programba történő beemelése. A könyvvizsgáló közvetlenül a Metrum Referenciából - a levelező programja használata nélkül - tud ügyfelének dokumentumokat küldeni. Másrészt az új modul alkalmas arra, hogy a könyvvizsgáló az ügyfélnél megfelelő mobil eszköz használatával, egyszerű módon továbbítsa a Metrum Referenciába a begyűjtött dokumentumok másolatait. Az új modulról bővebb információkat itt talál. Ide kattintva tud regisztrálni a próbaverzióra, amit 30 napig használhat ingyenesen.

Elkészült a Pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatára alkalmas modul
A megszűnt Takarészövetkezeti modul helyébe aktualizált és bővített tartalommal elkészült a Pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatát támogató modul 2018-as verziója. Ha Ön már megrendelte a Metrum Referencia 2018-as programot, akkor igényét a szükséges példányszám megjelölésével emailben jelezze Gerussi Nórának (gerussi.nora@mkvkok.hu). A program ára 25.000.- Ft + ÁFA példányonként..

Aktualizált szerződésminták
A programba bekerültek a 2018. évi, GDPR előírásainak megfelelően átdolgozott kamarai szerződésminták (magyar, angol, német).

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg oldalról lehet letölteni.

15.01-es verzió (2018.06.30)

Már elérhető a Metrum Referencia program 2018., amely az alábbi újdonságokat tartalmazza:

Belépési jelszó
Az adatok biztonságát erősítendő már nem csak a hálózatos, hanem az egy gépes verziójú programokban is beállítható belépési jelszó.
A Segítség/Paraméterek ablakban található a „Jelszó beállítása” lehetőség, ahol kétszer egymás után meg kell adni a használni kívánt karaktersort. Ez a beállítás továbbra sem kötelező, ám ajánlott az ügyfelek adataihoz történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Főkönyvi kivonat képzése szűréssel
A beolvasott audit xml állományból a főkönyvi kivonat már az állomány szűrésével is összeállítható. Szűrő feltételnek megadható a teljesítés, a bizonylat dátuma vagy időszak is. Ezzel a módszerrel nem a teljes xml állomány összes adata, hanem csak az adott paramétereknek megfelelő tartomány tételei jelennek meg a beolvasott főkönyvi kivonat (és ezáltal a mérleg, eredménykimutatás) összegeinél.

12+1 időszak
Az eddigi 3+1 helyett már 12+1 időszak nyitható.

Testre szabott struktúra átemelése
A saját igények szerint új témákkal, területekkel bővített illetve inaktiválással szűkített dokumentációs rendszer átemelhető a következő időszakra is.
Az új struktúra másik ügyfél könyvvizsgálati dokumentációjában is használható (pl. cégcsoportok auditja esetén) a Fejezetek/Fejezetek másolása menüpont meghívásával.


Módosított munkapapírok
Természetesen aktualizáltuk az éves adótáblákat a 2018-as előírásoknak megfelelően. Az iparűzési adótáblát bővítettük a telephelyek szerinti megosztás lehetőségével.
A programba bekerültek a kamara által áprilisban közzétett új teljességi nyilatkozat minták (magyar,


Új munkapapírok
Szempontok a vezetés tisztességének megítéléséhez (N1-TMI)
Külső szakértő munkájának megítélése (M02-KSZ)
Befejezetlen beruházások (M02-BER), beruházásokra adott előlegek (M02-ELO) vizsgálatának dokumentálása
Ügyvédi nyilatkozatok tartalmának feldolgozása (ZNY-UNY)
Számviteli politika tartalmának áttekintése, dokumentálása (L-SZPA)

 

    Megrendelés   

14.06-os verzió (2018.05.31)

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kismértékben módosította az adatszolgáltatást. A jövőben a megbízások típusánál nem használható a "Pályázatok, támogatások felhasználásának vizsgálata", a "NAK által előírt jelentés", valamint a "Személy és árufuvarozóknak kiadott nyilatkozat" elem.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg oldalról lehet letölteni.

14.05-ös verzió (2018.03.07)

A frissítés a következő újdonságokat tartalmazza:

Új sor "A saját tőke alakulása" táblában
"Eredménytartalék csökkenése osztalékfizetés miatt" jelöléssel új sor került a az M08-ST - A saját tőke alakulása táblába.

Új paraméter
A könyvvizsgálat kiválasztása ablakban a Leválogatás éve adat a jövőben paraméterként adható meg. A kívánt évszámot a Segítség > Paraméterek ablakban lehet beállítani. Ezt követően az itt megadott évszám szerint történik a leválogatás.

Napi átlagos állomány
A Nyitott Könyv > Audit xml > Napi átlagos állomány vizsgálat menüpontban számlacsoport (főkönyvi szám eleje) is beállítható szűrési feltételként.

Aktualizált szerződésminta
Bekerült a programba a könyvvizsgálói megbízási szerződésminta 2018-tól használatos aktualizált változata, valamint annak angol és német nyelvű fordítása (N1-SZ).

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg oldalról lehet letölteni.

14.04-es verzió (2018.01.09)

Bekerültek a programba a 2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatánál alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg oldalról lehet letölteni.

14.03-as verzió (2017.10.27)

Az utóbbi időben többen jelezték, hogy a Metrum Referencia programban az Excel-táblák megnyitásakor a program lefagy, vagy hibaüzenet jelenik meg. Valamennyi esetben Microsoft Office 2016 volt telepítve a gépeken.

Ha Ön is tapasztalta a jelenséget,

    - töltse le a frissítést,
    - lépjen be a programba,
    - hívja meg a Segítség > Paraméterek menüpontot,
    - A Táblázatkezelő keretben kattintson át a Microsoft Office 2016-os rádiógombra,
    - kattintson az OK gombra.

Indítsa el újra a programot. A fenti beállítást végrehajtva a program várhatóan hiba nélkül nyitja meg az Excel-táblákat.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg oldalról lehet letölteni.

14.02-es verzió (2017.10.08)

Újdonságok a Metrum Referencia program 14.02-es verziójában:

Vizsgálat terjedelme
Az új "Vizsgálat terjedelme" tábla a terjedelem meghatározása alapján automatikusan kiválasztja az egyedileg vizsgálandó tételeket az Audit xml állományból, és megállapítja az ellenőrzéssel való lefedettséget. Ha nem áll rendelkezésre audit xml, akkor mindez beolvasott Excel-táblákból (főkönyvi kartonokból előállított, előkészített adatokból) is megvalósítható. Próbálja ki!

PMT szabályzat
A saját akták modul tartalmazza a kamara által 2017. szeptember 22-én elfogadott és a honlapján megjelent új pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat útmutatóját, mellékletekkel.

Minőség-ellenőrzés
A minőség-ellenőrzés általános, kiválasztott megbízáshoz kapcsolódó kérdőívét kiegészítettük a kérdésekhez tartozó területek, munkapapírok programban szereplő referencia jelével. (Tárgyévi dosszié/MI Minőségellenőrzés/MI-K)

Megjelent ELZA
Felhasználóink felvetéseire is reagálva elkészült ELZA, az elektronikus zárást támogató program. Ajánljuk
    - a könyveléssel is foglalkozó könyvvizsgálók, illetve
    - a könyvvizsgálók ügyfeleinél könyvvezetési tevékenységet végzőknek.
A Metrum Referencia felhasználók – akik rendelkeznek a 2016. vagy 2017. évi verzióval – 50% kedvezményben részesülnek ELZA áraiból. További információkat a http://www.elza.hu, illetve a http://mkvkok.hu/elza.hu oldalakon talál. .
 

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg oldalról lehet letölteni.

 

14.01-es verzió (2017.06.30)

Elkészült a  Metrum Referencia program 2017. évi első kiadása. A program az alábbi újdonságokat tartalmazza:

   -   Bővítettük a jogosultságok rendszerét.
   -   Új modul az üzenőfal, amelyen a könyvvizsgáló a megjegyzéseit, kérdéseit egy helyen, strukturáltan tudja rögzíteni, valamint a könyvvizsgáló munkacsoport belső kommunikációját is szolgálja.
   -   Átvezettük a jogszabályi változásokat, aktualizáltuk az adótáblákat. Új adótábla a KIVA.

    Megrendelés   

13.07-es verzió (2017.05.21)

A program a jelentés modulból, a könyvvizsgálat adataiból, valamint a szerződések nyilvántartásából átveszi az adatokat, és elkészíti az adatszolgáltatást, amit a beküldés előtt ellenőrizni kell.

Amennyiben a frissítésig készített olyan jelentést, amelyben "vállalkozás folytatásának bizonytalansága" szakasz van, akkor kérjük, hogy az adatszolgáltatás elkészítése előtt a jelentés modulban a "Vélemény fajtája" ablakban a "Minősítés nélküli" véleményt állítsa át "Minősítés nélküli figyelemfelhívással" állásra, és mentse el ezt az állást. (Ez a kinyomtatott véleményt nem befolyásolja.) Megjegyezzük, hogy a "Minősítés nélküli figyelemfelhívással" csak az adatszolgáltatásban létező kategória. A standardok értelmében a figyelemfelhívás nem befolyásolja a vélemény minősítését.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg/2016/?m=login&redir=m=updates oldalról lehet letölteni.

13.06-os verzió (2017.04.05)

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.05-ös verziójában:

     - A könyvvizsgálói jelentés angol nyelvű változata.
     - A B Éves beszámoló fejezetbe Beszámoló ellenőrzése címmel új táblázat került. Az új modul használatához a Súgóban talál segítséget.
     - Ugyancsak új táblázattal (M08-OSZT Osztalék fizetési korlát vizsgálata) bővült az M08 Saját tőke fejezet.
       - Ha Ön fejléces papírra kívánja a könyvvizsgálói jelentést nyomtatni, készítsen egy üres dokumentumot jelentes.doc néven, amely élőfejben tartalmazza a megjeleníteni kívánt fejlécet, majd mentse le a fájlt az adatkönyvtár MINTAK/SAJAT mappába (c:/Pbref/MINTAK/SAJAT).
     - A jövőben lehetőség van a Tartalomjegyzékben csoportos törlésre is.
      - A Saját Akták Könyvvizsgálói szerződések nyilvántartása (KSZ) menüpontban a nyilvántartásban szereplő szerződések a fejléc megfelelő adatára kattintva rendezhetők. Ismételt kattintás ellenkező irányú rendezettséget eredményez.
 

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg/2016/?m=login&redir=m=updates oldalról lehet letölteni.

 

13.05-ös verzió (2017.02.02)

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.05-ös verziójában:

     - A könyvvizsgálói jelentés német nyelvű változata
     - A számviteli politika, valamint a kiegészítő mellékletet ellenőrző lista
       aktualizálása
     - Egyéb, kisebb módosítások
 

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg/2016/?m=login&redir=m=updates oldalról lehet letölteni.

 

13.04-es verzió (2017.01.11)

Programunk ezévi első frissítése a 2016.12.15-én hatályba lépett könyvvizsgálói jelentést tartalmazza. Az új jelentéshez egy új modult készítettünk, ami egyszerűbbé teszi és gyorsítja a jelentés összeállítását. A súgóban hasznos információkat talál a modul használatához..

Aktualizáltuk a belföldi közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal végzett személyszállítási tevékenység engedélyhez készítendő könyvvizsgálói nyilatkozatot. A változás az alkalmazandó árfolyam tekintetében történt..

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg/2016/?m=login&redir=m=updates oldalról lehet letölteni.

 

13.03-as verzió (2016.12.12)

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.03-as verziójában:

Tárgyévi és Állandó dosszié fejezeteihez kapcsolódó anyagok rendezése
Ezentúl lehetőség van a Tárgyévi és Állandó dosszié fejezeteihez tartozó munkapapírok, fájlok csoportosítására. Így a könyvvizsgáló a saját egyéni munkamódszere szerint rendezheti a dokumentum ablak jobb oldalán megjelenő könyvvizsgálati anyagokat.

NAV számla xml beolvasása
A NAV számla xml beolvasásakor jelentkező hibaüzenetek alapján módosítottuk a beolvasó programrészt, így a program "megengedőbb" lesz az előírásoknak nem teljesen megfelelő xml-ekkel szemben.

Mentés - visszatöltés, szinkronizálás
Bővítettük a mentés - visszatöltés, illetve a szinkronizálás funkcióit. A jövőben a megszokott állományok mellett a "nagy" állományok (audit xml, beolvasott Excelek, tárgyi eszközök elemzése, NAV számla xml, mintavétel) szinkronizálását is el lehet végezni. Ezen funkciók választása előtt kérjük feltétlen nézze át a vonatkozó súgót.

M13-03 Társasági adó tábla
Kisebb javítások történtek az M13-03 Társasági adó táblában. Javasoljuk, hogy amennyiben korábban meghívta ezt az adótáblát, törölje azt (M13-03 kijelölve, Fejezetek > Fájl törlése menüpont), és hívja meg újra.

Adófolyószámla Excel export
Az M13-NAV Adófolyószámla egyeztetése pont alatt lévő táblázatok a jövőben Excelbe exportálhatók.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg/2016/?m=login&redir=m=updates oldalról lehet letölteni.

 

13.02-es verzió (2016.09.22)

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.02-es verziójában:

NAV számla xml - riport generálása
Új eszközzel bővítettük a NAV számla lekérdezési lehetőségét. A NAV számla riport generálásával néhány kattintással átfogó képet kaphatunk a vizsgált társaság számlázási szokásairól. (Nyitott Könyv > NAV számla xml > NAV számla riport)

Könyvvizsgálói jelentés
Az MKVK Szakértői Bizottság 2016. augusztus 23-i ülésén elfogadottak alapján lecseréltük a programban a könyvvizsgálói jelentések mintáit. (Tárgyévi dosszié, ZJ1 és ZJ2 fejezet)

Új munkapapírok
M04-STKAV Saját termelésű készletek állományváltozása címmel új táblázat került a Tárgyévi dosszié M04 Készletek és elábé fejezetébe.
Ajánlás a 2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató könyvvizsgáló társaságok minőségellenőrzési elveire és eljárásaira vonatkozó szabályzat összeállításához (Ajanlas_Minell_2_5_alairoval_asszisztensekkel_2015.doc) címmel új dokumentum került a Saját akták Minőség-ellenőrzés – MER fejezetébe.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg/2016/?m=login&redir=m=updates oldalról lehet letölteni.

 

 

13.01-es verzió (2016.07.20)

Elkészült a  Metrum Referencia program 2016. évi első kiadása. A program az alábbi újdonságokat tartalmazza:

•    Frissítettük a programot a jogszabályi változásokkal. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy bekerültek a programba a mérleg és eredménykimutatással kapcsolatos módosítások.

•    Az elemző változat ezen felül bővült a számlázó programoknak a NAV által elrendelt adatexportját (számla-xml) beolvasó és lekérdező programmal.

•    Egyszerűsödött a programhoz kapcsolódó külső fájlok kezelése, a fájlok másolása funkció.

    Megrendelés   

12.05-ös verzió (2016.06.09)

Kamarai adatszolgáltatás

Az új verzió lehetővé teszi az új, kibővített tartalmú kamarai adatszolgáltatás elkészítését és exportálását. 2016-tól évente csak egy alkalommal, de akkor minden egyes jelentésről kell adatot szolgáltatni. További lényeges változás, hogy az adatszolgáltatás kötelezettje az eddigiektől eltérően a jelentést aláíró könyvvizsgáló lesz. Ebben az évben a két előző év (2014. július 1. és 2016. június 30. között kibocsátott jelentések) adatait kell a Kamara részére megküldeni, július 1. és július 15. között. A Kamara fogadja a gépi úton előállított adatokat is.
A program kigyűjti az adatszolgáltatáshoz szükséges 2014. évi adatokat is. Lehetőség van a nem a programmal végzett munkák adatainak manuális felvitelére is.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg/2015/frissites oldalról lehet letölteni.

12.04-as verzió (2016.03.07)

Újdonságok a Metrum Referencia program 12.04-es verziójában:

Átfordító program 2016-ra
Már most elkészítheti a 2015. évi záró mérleg és eredménykimutatás átfordítását a 2016.01.01.-től érvényes hatályos megfelelően! A Metrum Referencia 2016. évi változata automatikusan átveszi ezeket az adatokat, és előállítja az új szabályok szerinti nyitómérleget. (Éves beszámoló > B-FK16 Főkönyvi kivonat átfordítása 2016-ra.)

Új minták a lekérdezésekben
16 új minta került be a Nyitott Könyv lekérdező rendszerbe, 8 új mintával egészült ki a Tárgyi eszköz elemző modul.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg/2015/frissites oldalról lehet letölteni.

 

12.03-as verzió (2015.10.13)

Újdonságok a Metrum Referencia program 12.03-as verziójában:

A minőségellenőrzési dokumentumok aktualizálása
Az MKVK honlapján megjelentek alapján módosítottuk a Saját akták > Minőség-ellenőrzés - MER > Kérdőívek, önértékelő lapok fejezet alatti fájlokat. Amennyiben e fájlokat korábban meghívta, ám a módosult táblázatokat kívánja használni, törölje a táblázatokat (a táblát kijelölve, Fejezetek > Fájl törlése menüpont), és hívja meg azokat újra.

Főkönyvi számok havi bontásban
A Nyitott Könyv > Főkönyvi számlák havi bontásban menüpont alatt a forgalmi adatok mellett ezentúl a záró egyenlegek is lekérdezhetőek lesznek.

Lementett e-mail meghívása
Azokon a helyeken a programban, ahol eddig Word, Excel, és Pdf fájlokat lehetett csatolni és azokat dupla kattintással meghívni, a jövőben lementett e-maileket (.msg, illetve .eml kiterjesztéssel) is be lehet másolni, illetve dupla kattintással meghívni.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg/2015/frissites oldalról lehet letölteni.

12.02-es verzió (2015.09.21)

Újdonságok a Metrum Referencia program 12.02-es verziójában:

Főkönyvi számok havi bontásban
A beolvasott Nyitott Könyv állományból teljesítés (vagy bizonylat dátuma, vagy időszak) alapján havi bontásban kérdezhetjük le az adatokat főkönyvi szám szerint összegezve.
(Nyitott Könyv > Főkönyvi számok havi bontásban menüpont)

Nyitott könyv lekérdező
Összesítõ lekérdezéseknél az összesített adatra is szűrhetünk. Pl. azon partnerek forgalma, ahol a számlázott érték összege meghaladja az x Ft-ot.
(A szűrések beállítása ablakban számadatok esetén be kell kattintani a CS.SZ. jelölőnégyzetet.)

Módosult M09-T.xls tábla
Módosítottuk a Céltartalék képzése (M09-T.xls) táblát.
Amennyiben a Céltartalék képzése táblát korábban meghívta, ám a módosult táblát kívánja használni, törölje a táblát (a táblát kijelölve, Fejezetek > Fájl törlése menüpont), és hívja meg újra.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg/2015/frissites oldalról lehet letölteni.

12.01-es verzió (2015.07.01)

A 2015. évi változatba az alábbi újdonságokat építettük be:

Saját akták
     - ajánlatok, díjkalkulációk készítése;
     - könyvvizsgálói szerződések nyilvántartása;
     - munkaidő nyilvántartás;
     - adatok kamarai adatszolgáltatáshoz;
     - pénzmosás elleni anyagok;
     - minőség-ellenőrzéshez kapcsolódó anyagok.

Főkönyvi kivonatok összehasonlítása (ha a vizsgálat során új főkönyvi kivonatot kapunk, a program kimutatja, hogy melyik sorokban különbözik az előzőtől).

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg/2015/frissites oldalról lehet letölteni.